Naar aanleiding van de genomen landelijke maatregelen is besloten Het Cultuurgebouw en al haar dependances vanaf zaterdag 14 maart t/m eind april te sluiten voor alle bezoekers/publiek/cursisten, etc. Er vinden in deze periode geen activiteiten, cursussen, of bijlessen etc. plaats. Alle bibliotheken zijn gesloten. Ook Studiebieb is dicht, in elk geval t/m de meivakantie. We zullen alle ouders persoonlijk op de hoogte houden.  De al betaalde lessen worden gecrediteerd. Graag de website in de gaten houden.

 Studiebieb gesloten in elk geval t/m na de meivakantie.

Heb je een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool, in klas 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs of op het middelbaar beroeps onderwijs (alle niveaus) en herken je een of meer van de onderstaande situaties…

  • Je kind vindt het lastig om zijn huiswerk te organiseren
  • Het huiswerk schiet er regelmatig bij in, vanwege naschoolse activiteiten zoals sport
  • Je wilt dat je kind zo goed mogelijk voorbereid de Cito-toets, het Eindexamen of de Rekentoets maakt
  • Je kind heeft moeite met een vak
  • Je komt zelf onvoldoende toe aan het helpen van je kind bij het maken van huiswerk of aan het overhoren
  • Het maken van huiswerk veroorzaakt spanningen die de sfeer in huis beïnvloeden
  • Je kind heeft dyslexie

… dan biedt Studiebieb de oplossing!

Studiebieb is een initiatief van de Bibliotheek Haarlemmermeer. Studiebieb helpt je kind bij het plannen, organiseren en het maken van het schoolwerk. Door gerichte training zorgen we dat je kind goed voorbereid is voor de Cito-toets, de Rekentoets of het Eindexamen. En als je kind moeite heeft met taal, rekenen, wiskunde, Engels,  Nederlands of een ander vak dan stellen we samen een plan van aanpak op om te kunnen helpen. Sinds kort is er ook een docente afgestudeerd in het Chinees, dus ook voor bijles in het Chinees kun je bij ons terecht! 

Bij Studiebieb geven we je kind zelfvertrouwen en leren we hem om zelfstandig te werken. Je kind krijgt deskundige begeleiding, haalt betere resultaten en voelt zich zekerder. Als je kind thuis komt, is het huiswerk af. Hierdoor wordt het een stuk gezelliger in huis!

Ouder: 'Goed te horen dat het zo goed gaat met Karin. Ze heeft onwijs veel bij jullie geleerd en ze heeft daardoor ook meer zelf vertrouwen gekregen'