Studiebieb Twee MeisjesBijles

Je merkt dat je kind moeite heeft met taal, rekenen, wiskunde, Nederlands, Engels of een ander vak? Dat maakt hem of haar onzeker. Rekenen, de Nederlandse taal zijn belangrijke vakken bij de Cito-toets. Ook wordt Engels steeds belangrijker in het basisonderwijs. Vooral nu veel leerlingen voor een tweetalige vervolgopleiding kiezen. Bij het eindexamen op de middelbare school worden sinds 2012 zwaardere eisen gesteld aan wiskunde, Engels en Nederlands. Voor deze vakken mag je kind maar één onvoldoende en niet minder dan een vijf halen. Voor sommige kinderen is dat een hele klus. Het is verstandig om vroegtijdig aan een gedegen basis te werken. Dat kan al op de basisschool met reken- en taallessen. 

NIEUW: Bijles Latijn! VWO leerlingen kunnen nu ook hulp krijgen bij Latijn. Inmiddels is een van ons docenten afgestudeerd in Latijn, zij vindt het leuk om leerlingen verder te helpen.

Aanpak

Bij de eerste les kijken we waar je kind moeite mee heeft. Daar maken we dan een plan van aanpak voor. Studiebieb werkt met de methoden die je kind op school volgt. Als het nodig is, en alleen na toestemming van ouders, kan Studiebieb overleggen met school om de werkwijze nóg beter te laten aansluiten op de behoefte van je kind. Om zo optimaal mogelijk profijt te hebben van bijlessen, worden die gegeven met een minimum van vier uur per maand.

Doel

Het doel van de bijlessen is je kind inzicht te geven in de stof en achterstanden weg te werken. Als je kind de leerstof goed begrijpt geeft dat vertrouwen en voelt hij zich zekerder.

Úit mail van een ouder: 'De bijlessen hebben Henriette zeer zeker geholpen'

Ouder: 'Bedankt voor de goede begeleiding die Raya heeft gehad het afgelopen jaar'

Bijles bij Studiebieb via Stichting Leergeld. Heeft uw kind bijles nodig, maar kunt u het zelf niet betalen? Komend schooljaar biedt St Leergeld samen met de gemeente Haarlemmermeer 52 extra kinderen uit groep 6, 7 en 8 gratis bijles aan bij Studiebieb. E-mail uw naam en telefoonnummer naar info@meerleergeld.nl en vermeld daarbij ‘Coronabijles’. Dan nemen wij contact met u op en kijken we of u in aanmerking komt.

Wiskunde Kat Meester